logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

08.09.20 | 248 |

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH-CHUẨN ĐẦU RA HỆ: CAO ĐẲNG, NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP.

    Mục tiêu chương trình đào tạo:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, nghề: Điện công nghiệp từ 2 đến 3 năm, sinh viên có khả năng trở thành: 
Thành viên chính trong nhóm: phụ trách các vấn đề về lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì, kiểm tra kỹ thuật các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng các thiết bị trong lĩnh vực điện. 

    Chuẩn đầu ra: 
Ngay sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, nghề: Điện công nghiệp, sinh viên có khả năng:

1.    Thực hiện được các đo đạc về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện hạ áp. 
2.    Lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị điện hạ áp. 
3.    Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp. 
4.    Vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất vào thực tiễn. 
5.    Sử dụng được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. 
6.    Lắp đặt: thiết bị điện, thiết bị đo lường, dây dẫn trong hệ thống điện hạ áp, máy móc công nghiệp và dây chuyền sản xuất. 
7.    Vận hành, sửa chữa hệ thống điện hạ áp, các mạch điện trong máy móc công nghiệp. 
8.    Thưc hiện được các kỹ năng nghề nghiệp.