logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mục tiêu chương trình và Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

08.09.20 | 88 |

Mục tiêu chương trình và Chuẩn đầu ra (Education Objectives and Student outcomes) ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

I. Mục tiêu chương trình
Sau khi làm việc từ 2 đến 3 năm, sinh viên có khả năng:
1.  Thành viên chủ chốt trong nhóm: phụ trách các vấn đề về lắp đặt (thi công), sản xuất, sửa chữa, vận hành, bảo trì, kiểm tra kỹ thuật trong các hoạt độngcủa lĩnh vực điện - điện tử.
2.  Thành viên chủ chốt trong nhóm: tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng các thiết bị điện - điện tử.
3.  Thành viên chính trong các hoạt động thiết kế của lĩnh vực điện - điện tử.
 
II. Chuẩn đầu ra
Tại thời điểm tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:
1.   Sử dụng các trang thiết bị hiện đại để thực hiện được các đo đạc các thông số về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện tử, thiết bị điện hạ áp.
2.   Sử dụng thiết bị điện hạ áp (a) 
3.   Phân tích, thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản
4.   Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày vào hoạt động nghề nghiệp
5.   Thực hiện trách nhiệm công dân và​ các qui tắc đạo đức nghề nghiệp đúng đắn
6.    Vận dụng được tiếng Anh trong các tình huống khác nhau
7.   Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
8.  Lắp đặt dây dẫn điện, thiết bị: điện, điều khiển tự động, đo lường trong các mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. (a)
9. Thiết kế được mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.
10. Vận hành, sửa chữa, bảo trì mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
11. Thiết kế, thi công các mạch điện tử ứng dụng, điện tử công suất ứng dụng  để phục vụ cho các yêu cầu phát sinh từ thực tế công việc.
12. . Lập trình ứng dụng cho: vi điều khiển 8 bit, vi mạch số( FPGA), PLC( S7-1200, S7-300) và khai thác hiệu quả các Module hỗ trợ: định thời, ADC, PWM, truyền nối tiếp, truyền thông, đếm tốc độ cao.
13. Xây dựng, cấu hình mạng máy tính có quy mô vừa và kết hợp với một số thiết bị điện tử công nghiệp để thu thập dữ liệu phục vụ cho công việc nhận dạng, giám sát, phân tích, tối ưu hóa hệ thống.