logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Lịch sử hình thành

10.02.20 | 1539 |

Khoa Điện - Điện lạnh là một trong những khoa chủ lực của trường với tiền thân có tên gọi Ban Cơ Điện. Từ trước năm 1975, Trường có đào tạo Ban Chuyên Nghiệp Nghề Điện Kỹ Nghệ cho đối tượng học sinh học Tú Tài II Kỹ Thuật và học sinh học nghề Điện. Sau tháng 30/4/1975, Trường trực thuộc Bộ Cơ Khí và Luyện Kim, thời gian này bộ phận cơ điện thuộc ban Nguội.

 
Kể từ năm học 1982-1983 Ban Cơ Điện được thành lập và bắt đầu đào tạo các lớp nghề Điện xí nghiệp.

Mãi đến năm 1987 khóa đầu tiên công nhân Điện xí nghiệp được mở liên tục cho đến hôm nay.
 
Năm 1989,Trường thành lập Ban Điện và Điện Tử gồm các giáo viện Điện và giáo viên Điện Tử đào tạo hệ công nhân Điện xí nghiệp và công nhân Điện tử bậc 3/7. Năm bắt đầu đào tạo hệ trung cấp Điện xí nghiệp và tiếp tục đào tạo cho đến hôm nay.

 

 
Năm 2000, nhà trường sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong trường và tách Ban Điện –Điện tử thành 2 ban là ban Điện Công Nghiệp và Ban Điện Tử - Tin Học. Lúc này ban Điện Công Nghiệp mở ngành đào tạo mới là trung cấp Điện lạnh và Công nhân Điện lạnh.
 
Năm 2005 Khoa Điện - Điện Lạnh đào tạo hệ mới là Cao Đẳng chuyên nghiệp gồm 2 chuyên ngành ngành công nghệ Kỹ Thuật Điện và công nghệ Nhiệt Lạnh.

         

 Năm 2006 Khoa Điện - Điện Lạnh mở hệ đào tạo mới là Cao Đẳng chuyên nghiệp ngành công nghệ Tự Động.

         
 

Dưới đây là video giới thiệu đôi nét về Khoa Điện - Điện lạnh: