logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Lịch sử hình thành

27.02.20 | 3716 |

Lịch Sử Hình Thành

Khoa Điện - Điện tử là một trong những khoa chủ lực của trường với tiền thân có tên gọi Ban Cơ Điện. Từ trước năm 1975, Trường có đào tạo Ban Chuyên Nghiệp Nghề Điện Kỹ Nghệ cho đối tượng học sinh học Tú Tài II Kỹ Thuật và học sinh học nghề Điện.

Kể từ năm học 1982-1983 Ban Cơ Điện được thành lập và bắt đầu đào tạo các lớp nghề Điện xí nghiệp.

Mãi đến năm 1987 khóa đầu tiên công nhân Điện xí nghiệp được mở liên tục cho đến hôm nay.

Năm 1989,Trường thành lập Ban Điện và Điện Tử gồm các giáo viện Điện và giáo viên Điện Tử đào tạo hệ công nhân Điện xí nghiệp và công nhân Điện tử bậc 3/7. Năm bắt đầu đào tạo hệ trung cấp Điện xí nghiệp và tiếp tục đào tạo cho đến hôm nay.

Năm 2020, nhà trường sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong trường Khoa Điện- Điện tử thành lập gồm 4 bộ môn (BM Điện công nghiệp, BM Điện tử công nghiệp, BM Điện tử viễn thông, BM Tự động hóa).