logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Cơ cấu tổ chức

24.02.20 | 1971 |

Cơ cấu tổ chức

 

Hình tập thể Giảng viên khoa Điện - Điện tử:

Lãnh đạo Khoa: