logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

THAM GIA BUỔI GIỚI THIỆU VÀ TUYỂN DỤNG CỦA CTY NESTLE

08.07.21 | 87 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tham gia theo link sau:

https://forms.gle/nCE77yfhW69fpU1d9