logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mục tiêu chương trình và Chuẩn đầu ra nghề Điện tử công nghiệp

08.09.20 | 142 |

CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện tử công nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức khoa học, điện, điện tử công nghiệp và hệ thống tự động hóa để người học có những kỹ năng thực hành chuyên nghiệp cần thiết có thể vận hành, sửa chữ và bảo trì các hệ thống trong công nghiệp.

Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đạt được:

  • Có kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện, điện tử như: lý thuyết mạch, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất.
  • Có khả năng thực hiện các mạch điện tử cơ bản, điện tử công suất, kỹ thuật số áp dụng vào các ứng dụng cụ thể.
  • Có năng lực ngoại ngữ để đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng anh như catalog, manual.
  • Có khả năng lập trình PLC, vi điều khiển, thiết kế hệ thống nhúng trong công nghiệp
  • Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tử, khí nén, thủy lực và tự động hóa trong công nghiệp.
  • Thi công, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, mạng công nghiệp trong nhà máy, xí nghiệp.
  • Vận hành, sửa chữa trang bị điện tử trong các máy công cụ.
  • Có khả năng học tập lên các bậc học cao hơn