logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Tin Tức

WORKSHOP “GIẢI PHÁP CNTT TRONG THỜI ĐẠI 4.0 VỀ QUẢN LÍ DATA CENTER, LƯU TRỮ VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU”

25.06.22 | 80 |
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra nhiều sự thay đổi như: những lớp học đang dần chuyển sang hình thức trực tuyến; bài giảng cần được số hóa và chia sẻ đến người học;